BIM methode

  

BIM staat voor “beleven in muziek”

Het is een geweldige manier van werken met muziek in de zorg. Het uitgangspunt in deze werkwijze is dat de bewoner de muziek tijdens de muziekactiviteit op het lichaam beleeft. Op lichamelijk contact reageren mensen met dementie als ook mensen met een ernstig meervoudige beperking vaak erg positief. Aanraking is vaak toch een taal die begrepen wordt

Tijdens de muziekactiviteit vertaal ik door middel van aanraking een klankeigenschap op het lichaam van de bewoner. Bijvoorbeeld sterk-zacht of vlug-langzaam. Hierbij gebruik ik verschillende materialen of mijn handen. Dit is volledig afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de sfeer van het muziekstuk.

Door deze geweldige benadering en het prikkelen van de tastzin creƫer je een basisveiligheid. De tastzin is immers het zintuig dat zich het eerst ontwikkelt en dat tot het laatst toe behouden wordt. Bij ieder muziekstuk maak ik gebruik van een aromatische olie, deze zijn gekozen als aanvulling op de gebruikte muziek. Denk bijvoorbeeld aan: rozenhout, laurier, petitgrain, lavendel, pepermunt en nog veel meer. Door een paar druppels op het materiaal te doen wordt ook de geur gekoppeld aan de betreffende bim- activiteit en kan voor de deelnemers bijdragen aan het herkennen van de activiteit. Ook zo wordt er weer een zintuig geprikkeld.

Door deze krachtige vorm van liefdevolle, muzikale aandacht en het steeds weer herhalen van de activiteit ontstaat er een herkenning en voorspelbaarheid van de vaste patronen en hieruit ontwikkelt zich langzaam een beginnende basisveiligheid, een gevoel van welbevinden en plezierbeleving.

Deze activiteit gebeurt meestal in groepsvorm, maar kan ook individueel toegepast worden.

clown kiki
clown kiki

De BIM methode bied ik aan naast mijn activiteiten als contactclown...

contactclown kiki